Homepage

dinsdag 22 januari 2019

Oproep deelname aan Piloot Franstalige versie Vlaamse Patiëntenpeiling

Het Vlaams Patiëntenplatform werkte in 2018 aan de Franstalige versie van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ, op vraag van de sector.

Om de validatie-oefening te kunnen uitvoeren, zijn ze op zoek naar GGZ voorzieningen die deze vragenlijst willen uittesten.
Om te kunnen deelnemen verwacht het Vlaams Patiëntenplatform dat de GGZ voorziening minstens 1 maal de Nederlandstalige versie van VPP GGZ afnam. Deelname is mogelijk vanuit de verschillende sectoren (PAAZ, PZ, CGG, psychosociale reva, BW, PVT, Verslaving, Mobiele Teams).

Deelname aan deze piloot impliceert geen extra werk vergeleken met deelname aan de reguliere meting van VPP GGZ in 2019. De gegevens kunnen worden ingegeven in dezelfde registratietool. Enkel kunnen we op deze manier ook de ervaringen van Franstalige patiënten in uw voorziening in kaart brengen. De meetperiode loopt in maart - april 2019.

Bij interesse, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen via Laura Jame van het Vlaams Patiëntenplatform.
Inschrijven kan tot 6/2/19.

vrijdag 9 november 2018

Oproep deelname aan pretest Aanwezigheid familiebeleid

Sinds vorige week loopt de oproep om deel te nemen aan de pretest Aanwezigheid familiebeleid. Deze oproep werd verstuurd naar alle GGZ voorzieningen in Vlaanderen.
In eerste instantie gaat het over een zelfevaluatie waarin deelnemende voorzieningen zichzelf evalueren in de volledigheid van hun beleid.


Deze zelfevaluatie dient als input ter validatie van het meetprotocol. Op basis daarvan worden, indien nodig, aanpassingen doorgevoerd aan het meetprotocol, zodat de validiteit en betrouwbaarheid van het instrument geoptimaliseerd wordt.
Inschrijven kan tot 20 november 2018. De registratie loopt van 10 december tem 18 januari 2019.
Voor verdere vragen kan je terecht via kwaliteit@zorg-en-gezondheid.be

vrijdag 28 september 2018

Benchmarks Suïcide & Vlaamse Patiëntenpeiling beschikbaar

Vandaag werden de finale benchmarks Suïcidepreventiebeleid teruggekoppeld naar de voorzieningen. In totaal namen 78 voorzieningen deel aan deze audits, vergelijkbaar met vorig jaar. Het resultaat verbeterde opnieuw, net zoals in de voorgaande jaren, waardoor we toch kunnen besluiten dat de implementatie van deze indicator zijn nut heeft bewezen.

Eind juli werden ook de benchmarkrapporten van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ teruggekoppeld.

In mei - juni werden namen 8 PZ'en deel aan de piloottest Handhygiëne. De resultaten hiervan zullen in de zeer nabije toekomst aan de deelnemende ziekenhuizen terugbezorgd worden. Ook over het verder verloop van deze indicator zal binnenkort meer duidelijkheid worden gebracht.

Tenslotte staan de audits volledig geneesmiddelenvoorschrift nog voor de deur in de PZ'en. De audits vinden plaats van 15 oktober tem 23 november in de apotheken van PZ'en, maar ook in AZ'en.

Op 12 oktober vindt ook het forum VIP² GGZ van het tweede semester plaats, in de voormiddag in het Ellipsgebouw, Brussel. Wees welkom om meer te weten over de stand van zaken van de nieuw ontwikkelde indicatoren en de timing hier rond.vrijdag 13 april 2018

Update VIP² GGZ 13/4/2018

1. Inzet ervaringsdeskundigen

Nog steeds zijn niet alle voorzieningen in orde om hun bestand aan te leveren. We hopen dat we deze zo snel mogelijk kunnen ontvangen, zodat ook de timing van de benchmarks (begin mei 2018) niet in gedrang komen.

2. Handhygiëne
De piloottest van handhygiëne gaat binnenkort van start binnen een kleine groep van PZ'en. Deze zullen in de loop van volgende week een lijst van auditoren krijgen om eventuele bezwaren door te geven. Daarna zal de toewijzing van wie waar zal auditeren worden gecommuniceerd. De audits van Handhygiëne gaan door van 7 mei tem 8 juni.

3. Suïcidepreventiebeleid
De audits suïcidepreventiebeleid zijn, zoals reeds in het begin van het jaar aangekondigd, gepland van 4 tem 22 juni. De communicatie van wie waar zal auditeren zal binnenkort worden verspreid. Eerst wordt er vooraf gevraagd naar mogelijke bezwaren tegen bepaalde auditoren. Tenslotte werd er reeds een aantal keer gevraagd de contactgegevens door te geven van de opgegeven auditoren, om onderlinge afspraken eenvoudig te kunnen laten gemaakt worden (deadline 18/4).

4. Vlaamse Patiëntenpeiling
De laatste weken van de Vlaamse Patiëntenpeiling gaan in, er kan nog tot het eind van deze maand (29/4) gemeten worden. De data dienen dan opgeladen te worden via de sFTP server tegen eind mei.


Bij verdere vragen, neem gerust contact op met ariane.ghekiere@zorg-en-gezondheid.be

dinsdag 6 maart 2018

Oproep bestanden opladen Ervaringsdeskundigen

Nogmaals warme oproep om de gegevensbestanden in xml en .xml.hash op te laden via de sFTP server zodat begin volgende week de confirmatiebestanden kunnen opgemaakt worden!

dinsdag 13 februari 2018

Inzet van ervaringsdeskundigen

Opgelet, volgende week start het registratiemoment van de eerste meting in 2018, nl. inzet van ervaringsdeskundigen.
Dit betreft een zelf-rapportage. De xml en hash bestanden die gegenereerd worden door de excel tool dienen opgeladen te worden op jullie beveiligde sFTP server. Deze worden dan op 2/3 overgedragen ter verwerking.
Gelieve deze deadlines dus te respecteren!

vrijdag 8 december 2017

Benchmarks Suïcidepreventiebeleid en Confirmatie Geneesmiddelenvoorschrift beschikbaar

Op de sFTP server werden deze ochtend de benchmark rapporten van de audit suïcidepreventiebeleid en de confirmatierapporten van de audit geneesmiddelenvoorschrift opgeladen.
Bemerkingen over de resultaten van de audit geneesmiddelenvoorschrift kunnen doorgegeven worden tot 10 januari. Indien geen reactie wordt er van een stilzwijgend akkoord uitgegaan, en worden deze resultaten meegenomen in de benchmarks.

We wensen u alvast een fijn eindjaar en een voorspoedige samenwerking in 2018.